+421 905 219 270, +421 48 4137 448
Po - Pia: 7:00 - 17:00

Objekty železničnej infraštruktúry

Objekty železničnej infraštruktúry

Výstavba, opravy a rekonštrukcie železničných tratí a vlečiek, železničných mostov, žel. priecestí, nástupišť, nakladacích rámp, priepustov a odvodňovacích priekop. Regenerácia a demontáž koľajových polí.

Zváranie koľajníc
a súvisiace činnosti

Zváranie koľajníc
a súvisiace činnosti

Aluminotermicky zvárame koľajnice profilu 49E, R65, 60E
Kontrolujeme geometriu zvarov elektronickým pravítkom
Renovujeme koľajnice, jazyky a srdcovky výhybiek naváraním
Montujeme lepené a montované izolované styky profilu 49E, R65, 60E

Nedeštruktívne skúšanie koľajníc

Nedeštruktívne skúšanie koľajníc

Na nedeštruktívne skúšanie koľajníc, zvarov, návarov, srdcoviek a jazykov výhybiek používame ultrazvukovú (UT), kapilárnu (PT), vizuálnu (VT) metódu
a metódu vírivých prúdov (ET).

Pozemné stavby

Pozemné stavby

Vykonávame údržbu, opravy a rekonštrukcie občianskych stavieb, priemyselných, administratívnych a polyfunkčných objektov, námestí, komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch. Inštalujeme, opravujeme a rekonštruujeme inžinierske siete. Vykonávame tepelné izolácie domov, bytoviek a budov. Vymieňame výplne stavebných otvorov. Zabezpečujeme búracie, zemné a výkopové práce vrátane terénnych úprav.

Mechanická
likvidácia vegetácie

Mechanická
likvidácia vegetácie

Prevádzame výruby a orezy stromov, aj v rizikových podmienkach za použitia ťažkej mechanizácie (LKT, UKT), vysokozdvižnej a stromolezeckej techniky. Likvidujeme kroviny, zdrevnatené buriny, kosíme rudeálne porasty a trávniky. Štiepkujeme drevnú hmotu.

Obchodovanie so železničným materiálom

Obchodovanie so železničným materiálom

Obchodujeme s koľajnicami, drevenými a betónovými podvalmi, drobným koľajivom (pokladnice, zvierky, spojky, upevňovadlá, podložky).

Pôsobíme na celom území Slovenska

Peter Kováčik, Daniel Šopov, odbornosť, Tempra, želenice, opravy

Máme skúsenosti a odbornosť

Naša spoločnosť bola založená v roku 1995 a pôsobíme na celom území Slovenska už viac ako 20 rokov. Našu odbornosť potvrdzujú nasledujúce osvedčenia.

  • Certifikáty:
  • ISO 9001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • Oprávnenia Dopravného úradu SR:
  • Zváranie koľajníc
  • Nedeštruktívne skúšanie koľajníc a dráhových vozidiel
  • Osvedčenia:
  • Technická spôsobilosť pre montáž LIS a MIS
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre dopravné stavby
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre pozemné stavby

Kontaktujte nás

Adresa

Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica

Telefón

+421 905 219 270
+421 48 4137 448